Hvad er reglerne for opførelse af carport

Hvad er reglerne for opførelse af carport

Hvad er reglerne for opførelse af carport, når der skal bygges ved skel. Der er flere forhold du skal have for øje inden opførelsen, men det kommer vi nærmere ind på nede i teksten. Du kan finde diverse oplysninger for din grund via lokalplan, servitutter og  bygningsreglementet. Her kan du finde regler og love for, hvad der er tilladt på lige netop din grund.

Hvad er reglerne for opførelse af carport, når der skal bygges ved skel.

Når der skal lave til- eller udbygninger på en grund, skelnes der mellem bygninger til beboelse og sekundære bygninger. Ved sekundær bygning menes der, at det er bygninger der ikke omfatter boligen eller er en del af beboelsen. De sekundære bygninger omfatter blandt andet

 

  • Carporte og garager
  • Diverse skure til opmagasinering, som redskabs-, cykel- og brændeskur
  • Drivhuse
  • Overdækkede terrasser

 

Der er andre regler gældende for udhuse, vinterhaver, havepavilloner, lysthuse og udestuer.

 

Hvad er reglerne for opførelse af carporte, som er en sekundær bygning. Da carporte er en sekundær bygning må den opføres tættere på skel end de 2,5 meter. Du skal dog være opmærksom på, om der er restriktioner i lokalplanen eller diverse servitutter.

Reglerne for opførelse af carport i skel

Her er der forskellige foranstaltninger der gør sig gældende, når der skal opføres carport i skel. Du skal blandt forholde dig til om carporten skal bygges i forlængelse af huset eller om carporten skal være fritstående.

 

Ved fritstående carporte og garager, kan der bygges mindre end 2,5 meter fra skel. Dog må carportens længde ikke overskride de 12 meter og den må ikke være højere end 2,5 meter. Derudover skal tagvand holdes inde på egen grund.

 

Står der et fælles hegn i skellet mellem din nabo og din grund, må dette gerne fjernes, da opførelsen af carporten vil fungere som fælles hegn fremadrettet.